มหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อความสำเร็จ เพื่ออนาคต
ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
สกุล
เลขประจำตัวประชาชน
สำเร็จการศึกษา(วุฒิ)
โทรศัพท์ 
ยืนยันโทรศัพท์
ชื่อโรงเรียน  
เกรดเฉลี่ย  
   
E-mail 
ยืนยัน E-mail
ต้องการสมัครเข้า
ระดับ
คณะ
สาขา
หลักสูตร
สมัครที่
กรุณานำหลักฐานเเละพิมพ์หลักฐานการสมัครมาติดต่อที่แผนกรับสมัครนักศึกษาใหม่
หรือเเจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่ออ้างอิงการสมัคร


1. นักศึกษาปริญญาตรี 3,500 บาท


1. ชำระเงินสดที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2. ชำระโดยใช้ Pay in slip ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
3. ชำระออนไลน์ผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุงไทย
กรุงเทพ
กสิกรไทย
ไทยพาณิชย์
กรุงศรีอยุธยา
ทหารไทย

*** ผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านช่องทาง 2 และ 3 กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินที่ Line Id: @sauinfo
*** หรือนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงกับเจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครนักศึกษาใหม่ในวันที่มาลงทะเบียน
*** เงื่อนไขการรับสมัครให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 191-6-00669-8

1. รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว (เสื้อเชิ๊ตสีขาว/สูท เขียนชื่อ - สกุล หลังรูป) 1 รูป
2. สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) ถ่ายย่อ A4 2 ฉบับ
3. สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา 2 ฉบับ
4. สำเนา ทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
5. สำเนา บัตรประจำจัวประชาชน 3 ฉบับ
6. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบเเต่งตั้งยศ เเละอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ
** เอกสารทุกประเภท ให้ถ่ายสำเนา ด้วยกระดาษ A4**


ผู้สมัครเรียนสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง
แผนรับสมัคร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถ.เพชรเกษม เเขวงหนองค้างพลู
เขตหนองเเขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ : 02-807-4500-27 แฟกซ์: 02-807-4528-30