มหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อความสำเร็จ เพื่ออนาคต
ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
สกุล
เลขประจำตัวประชาชน
สำเร็จการศึกษา(วุฒิ)
โทรศัพท์ 
ยืนยันโทรศัพท์
E-mail 
ยืนยัน E-mail
ต้องการสมัครเข้า
ระดับ
คณะ
สาขา
หลักสูตร
สมัครที่
กรุณานำหลักฐานเเละพิมพ์หลักฐานการสมัครมาติดต่อที่แผนกรับสมัครนักศึกษาใหม่
หรือเเจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่ออ้างอิงการสมัคร


1. ชำระกับฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่    2. ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร


1. ชำระกับฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2.ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร


1. ชำระกับฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2. ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี
บัญชีกระเเสรายวัน
เลขที่บัญชี 017-3-00412-8
2. ธนาคาร ทหารไทย
บัญชีกระเเสรายวัน
เลขที่บัญชี 197-1-01123-2
3. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
บัญชีกระเเสรายวัน
เลขที่บัญชี 308-0-01600-9
4. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
บัญชีกระเเสรายวัน
เลขที่บัญชี 115-3-01506-5
5. ธนาคาร กรุงไทย
บัญชีกระเเสรายวัน
เลขที่บัญชี 191-6-00669-8

- นักศึกษาปริญญาตรี ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 3,500 บาท
- นักศึกษาปริญญาโท ชำระค่าลงทะเบียนเเรกเข้า 5,500 บาท
*** กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่แผนกรับสมัคร ***


1. รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว (เสื้อเชิ๊ตสีขาว/สูท เขียนชื่อ - สกุล หลังรูป) 4 รูป
2. สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) ถ่ายย่อ A4 3 ฉบับ
3. สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา 3 ฉบับ
4. สำเนา ทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
5. สำเนา บัตรประจำจัวประชาชน 3 ฉบับ
6. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบเเต่งตั้งยศ เเละอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ
** เอกสารทุกประเภท ให้ถ่ายสำเนา ด้วยกระดาษ A4**


ผู้สมัครเรียนสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง
แผนรับสมัคร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถ.เพชรเกษม เเขวงหนองค้างพลู
เขตหนองเเขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ : 02-807-4500-27 แฟกซ์: 02-807-4528-30